OneCNC användarvillkor och juridisk information

Välkommen till OneCNC webbplatsen
OneCNC ger tillgång till denna webbplats för allmänheten som en bekvämlighet, men med förbehåll för följande användarvillkor. Genom att gå in, tittar, använder eller laddar ner material från denna webbplats, godkänner du att vara bunden av dessa villkor, om du inte accepterar dessa användarvillkor inte använder denna webbplats.

Copyright Information
© QARM Pty Ltd 1988-2013 Alla rättigheter förbehållna.

Användning av material på OneCNC webbplats
Om inte annat anges, kan du se och ladda ner materialet på denna webbplats endast för din personliga, informativa, och icke-kommersiellt ändamål, förutsatt att du behåller all upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt som finns i originalmaterialet i eventuella kopior av materialet. Du får inte ändra materialet på denna webbplats på något sätt eller reproducera eller offentligt visa, framföra, publicera, överföra, distribuera eller på annat sätt använda dem för något offentligt eller kommersiellt syfte.

Användning av nedladdningsbar programvara
All programvara som kan laddas ner från denna webbplats är licensierat under förutsättning att villkoren i tillämpligt licensavtal. Med undantag för rättigheter som beviljats ​​genom ett sådant licensavtal förbehåller OneCNC alla immateriella rättigheter, titel och intresse i ett sådant program.

Information om varumärken
OneCNC är ett registrerat varumärke och är ett registrerat varumärke för QARM Pty Ltd Alla andra företags-och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Länkar till andra webbplatser
OneCNC ger vissa länkar till andra webbplatser som en bekvämlighet för dig. OneCNC övervakar inte heller kontroll över innehållet på någon annan webbplats och tar inget ansvar eller ansvar av något slag för material eller kommunikation finns på sådana webbplatser. OneCNC är inte ansvarig för innehållet på någon webbplats som kan kopplas till OneCNC webbplats.

Ändringar av dessa användarvillkor
OneCNC kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera dem. Du är bunden av sådana ändringar.

Ansvarsfriskrivning
Information på denna webbplats kan innehålla faktafel eller skrivfel eller vara ofullständig eller inaktuell. Information kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande. OneCNC kan göra förändringar och / eller förbättringar i de produkter och / eller program som beskrivs på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande. FÖRUTOM vad som uttryckligen anges i ett skriftligt avtal MELLAN DIG OCH OneCNC, är alla ämnen som erbjuds på detta WEBBPLATS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, inklusive garantier avseende säljbarhet, lämplighet FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OneCNC ANSVARIG FÖR direkta, indirekta, oförutsedda, SÄRSKILDA ELLER SKADOR ELLER SKADOR FRÅN AVBROTT ELLER FÖRLUST AV INTÄKTER, data eller använda, ÅDRA DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, OAVSETT OM GARANTI ELLER PÅ KONTRAKT , KRÄNKNING ELLER ANNAN JURIDISK TEORI OCH OAVSETT OM INFORMATION OM möjligheterna för sådana skador som uppkommer på DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV, DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN LÄNKAD WEBBPLATS, ÄVEN OM OneCNC HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR .

Det är förbjudet att publicera eller överföra till eller från denna webbplats olagligt, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt, konfidentiell eller annat material som skulle bryta mot någon lag, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, eller några rättigheter av tredje part. OneCNC kan, men inte skyldiga att övervaka eller granska de områden på den här webbplatsen där användarna överför eller skickar meddelanden. OneCNC har inget ansvar för innehållet i alla meddelanden, oavsett om uppstår enligt lagstiftningen om upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, förtal, sekretess, obscenitet eller på annat sätt.

Kraftfull CAD-CAM, LÄMNAD EASY. FÅ DIN GRATIS SAMRÅD OCH KVOTE NU

Börja nu